Aktuálně‎ > ‎

Život hmyzu a rostlin na louce

přidáno: 13. 5. 2019 5:15, autor: Základní škola Zbytiny   [ aktualizováno 15. 5. 2019 0:06 ]

Projektový den Život hmyzu a rostlin na louce 10.5. 2019

Projektový den Život hmyzu a rostlin na louce byl zaměřen na pozorování života na louce – hmyzu, rostlin, na vývoj hmyzu proměnou dokonalou a nedokonalou a na pozorování preparátů rostlin a živočichů mikroskopy.

Projekt v celé délce 4 vyučovacích hodin vedla Mgr. Jaroslava Kohoutová PhD. Paní lektorka měla připraveny veškeré pomůcky - mikroskopy, lupy, preparáty, pracovní listy, vzorky rostlin a hmyzu.

Na projekt se žáci se svými učiteli připravovali v hodinách prvouky a přírodovědy. Vytvářeli modely hmyzu, zakládali herbář rostlin a pozorovali rostliny a hmyz na školní zahradě.

Projektový den Život hmyzu a rostlin na louce byl veden velmi zajímavě, inspirativně a odborně. Lektorka poutavě předávala dětem zajímavosti ze života rostlin a živočichů. Děti měly dostatek prostoru na své dotazy, často se ptaly a zapojovaly se do diskuzí. Vysvětlení práce s mikroskopy bylo názorné a vždy přiměřené věku dětí. Velké množství připravených preparátů děti velmi zaujalo. Pracovaly soustředěně a podle potřeby se na paní lektorku obracely s dotazy. Vzájemně spolupracovaly.

Projektový den byl velmi zdařilý, informačně i prakticky bohatý. Den proběhl v tvořivé pracovní atmosféře. Velkým přínosem pro učitele byly praktické dovednosti práce s binokulárním mikroskopem, lupou a ukázka vytváření rychlých preparátů. Při vytváření rychlých preparátů se ukázala možnost více procvičovat jemnou motoriku žáků při vyučování používáním jemných pomůcek jako jsou například pinzety. Přínosné pro učitele bylo i vidět samostatnou práci i spolupráci ve věkově smíšených skupinách a pod vedením jiného dospělého. Děti pod vedením paní lektorky pracovaly samostatně a velmi dobře rozuměly zadaným instrukcím. Výsledkem společné práce byly velmi zdařilé zákresy preparátů. Do projektového dne se velmi dobře a se zájmem zapojil i integrovaný žák s poruchou autistického spektra.

Pro žáky mladšího věku byly Velmi zajímavé byly i ukázky živých švábů a jejich svlečky a svlečky sklípkanů. Zajímavým výstupem byl i společně vytvořený plakát z kreseb dětí.

Lenka Třísková

Comments