Měsíční plány ZŠ

Měsíční plány školy 2020/2021

Téma roku: V našich vodách


Říjen

1. 10. Zahájení činnosti Klubu dětí ve Zbytinách

9. 10. Drakiáda - od 12.30h na travnatém hřišti ve Zbytinách, draka s sebou, účast rodičů a sourozenců vítána

16. 10. Havelské posvícení - pečení mětýnek při PČ, odpoledne v ŠD zdobení mětýnek a oslava posvícení; změna rozvrhu (výměna 1. a 4. vyuč. hod.); s sebou zdobení na mětýnky, zástěrku na vaření, sraz v 7.45h ve školní jídelně

28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu

29. - 30. 10. Podzimní prázdniny


Organizace případné distanční výuky na naší škole, bezpečnost na internetu - přednáška Ing. Šmída - datum bude upřesněn 

Září

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku.

Organizace ve třídách první týden:

1. ročník: 1. 9. 2020 - Slavnostní zahájení s rodiči ( 8:00 hod. ) 2. 9. 2020 – výuka 2 vyučovací hodiny

3. 9. 2020 - výuka 3 vyučovací hodiny

4. 9. 2020 – výuka 4 vyučovací hodiny

Ostatní ročníky: 1. 9. 2020 – výuka do 10:00

2. 9. 2020 – výuka do 11:40

Od 3. 9. 2020 výuka podle rozvrhu hodin.

Přihlášky do ŠD, ŠJ, Klubu dětí Zbytiny a Náboženství, Školní mléko a ovoce


16. 9. Výukový program „Malý řemeslník“ v Klášterech Český Krumlov.

17. 9. Třídní schůzka od 16.00h.

Seznámení s letošními aktivitami školy, organizací školního roku.

Před třídní schůzkou proběhne setkání školské rady, případné podněty prosíme předat k projednání panu Václavíkovi, či panu Lohynskému.


17. 9. Sportovní odpoledne pro rodiče a děti – po třídní schůzce na hřišti. Zkouška zručnosti NEJEN na kole (nutná výbava pro cyklisty- helma).

21. 9. Projekt V našich vodách – Život v řece a jejím okolí. Perlorodka říční. Lektorka Eva Pláničková.

28. 9. Státní svátek (Den české státnosti)