Aktuálně

Den české státnosti, svátek sv. Václava

přidáno: 30. 9. 2020 23:55, autor: Základní škola Zbytiny

V úterý 29.9. 2020 jsme se ráno sešli ke společnému vyprávění o sv. Václavu, významném českém panovníkovi, ochránci a patronu české země. Čím byl Václav tak výjimečný, že byl prohlášen za svatého a památku jeho úmrtí si dodnes připomínáme? Dokonce státním svátkem. Jaký byl a co dělal, že se nesmazatelně zapsal do dějin? Potřebuje náš národ i v této době jeho přímluvu o Boha? A máme i my v sobě něco královského, co stojí za to budovat a posilovat? Mnoho otázek, na které jsme společně hledali odpovědi. Pracovali jsme v duchu pedagogiky Franze Ketta. Při výtvarné výchově si pak žáci vyrobili své královské koruny.


Vítání podzimu

přidáno: 23. 9. 2020 0:08, autor: Základní škola Zbytiny   [ aktualizováno 23. 9. 2020 0:10 ]

V úterý 22. 9. 2020 jsme společně přivítali přicházející podzim. Pod vedením paní učitelky Petry si děti prožily dramatizaci všech čtyřech ročních období, jejich posloupnosti a charakteristických znaků. Poté jsme si prohlíželi a pojmenovávali přírodniny, které měli žáci za úkol přinést do školy. Některým se podařilo najít opravdové skvosty! Vnímali jsme pestrost podzimu, tvary, barvy a vůně přírody. Povídali jsme si o tom, jak podzim proměňuje a probarvuje svět kolem nás. Potřebujeme i my ve svých vztazích ve škole něco probarvit a proměnit? Paní vychovatelka Jitka vedla děti k tomu, aby utvořily dvojici se spolužákem, se kterým si (zatím) moc nerozumí. Děti tento těžký úkol zvládly velmi dobře a dokonce si ve dvojicích daly malý podzimní slib. Někdo si společně zahraje hru, někdo bude vyrábět, jiný půjde spolu ven, dokonce v jedné dvojici padl i slib, že se děvčata přestanou hádat. Přejme si tedy, aby náš podzim ve škole byl klidný, prozářený barvami a aby naše sliby přinesly své ovoce...

Vítání podzimu (pedagogika F.Ketta)

Jízda zručnosti - pozvánka

přidáno: 11. 9. 2020 6:31, autor: Základní škola Zbytiny   [ aktualizováno 13. 9. 2020 23:08 ]


POZOR, ZMĚNA!
JÍZDA ZRUČNOSTI PROBĚHNE V ÚTERÝ 15.9. 2020 OD 14:00 HODIN!


Prodloužení provozu ŠD

přidáno: 3. 9. 2020 23:18, autor: Základní škola Zbytiny

V letošním školním roce dochází k prodloužení provozu školní družiny.

Nově bude školní družina otevřena pro žáky až do 15:00 hodin.

Nová provozní doba je následující:

Po - Pá 6:45 - 15:00

Zahájení školního roku 2020/2021

přidáno: 24. 8. 2020 6:28, autor: Základní škola Zbytiny   [ aktualizováno 24. 8. 2020 6:29 ]

Zahájení školního roku 2020/2021


Organizace ve třídách první týden:

1. ročník

1.9. 2020 - Slavnostní zahájení s rodiči (v 8:00)

2.9. 2020 - výuka 2 vyučovací hodiny (do 9:45)

3.9. 2020 - výuka 3 vyučovací hodiny (do 10:45)

4.9. 2020 - výuka 4 vyučovací hodiny (do 11:40)

Ostatní ročníky:

1.9. 2020 - výuka do 10:00

2.9. 2020 - výuka do 11:40

od 3.9. 2020 - výuka dle rozvrhu hodin


- slavnostní zahájení pro žáky i rodiče se koná pro 1. - 5. ročník

- pro rodiče žáků 1. ročníku se koná po slavnostním zahájení krátká informační schůzka ve školní družině

- v 9:00 odchází žáci domů, pokud nezůstávají ve školní družině

- školní družina je otevřena od 6:45 do 14:15 hodin

- Školní jídelna je v provozu. Oběd je přihlášen všem dětem, v případě nezájmu si jej můžete odhlásit do 7:30 hodin (platí i během roku).


Mgr. Petra Staňková
ředitelka školy

Poděkování

přidáno: 25. 5. 2020 2:24, autor: Základní škola Zbytiny   [ aktualizováno 25. 5. 2020 6:22 ]

Velký dík patří OÚ Zbytiny, pod vedením Josefa Furiše, za dodání dezinfekčních a ochranných prostředků (roušky, dezinfekce na ruce a povrchy) a zajištění bezpečného vstupu do budovy školy v době rekonstrukce školy. 


Za dodání ochranných štítů děkujeme Ing. Petru Šmídovi, řediteli neziskové organizace Portus Prachatice.


Velké poděkování za přípravu školy na otevření po koronavirové odmlce patří SDH Zbytiny pod vedením Josefa Václavíka. Škola byla ve čtvrtek 21. 5. 2020 kompletně dezinfikována  pomocí ozónových generátorů. Rodiče, děti i zaměstnanci školy tak mohou mít jistotu, že prostory, jenž byly takto dezinfikovány jsou prosté virů, bakterií a zápachu. 


Petra Staňková

 

  

Informace pro rodiče k 25.5.2020

přidáno: 24. 5. 2020 23:47, autor: Základní škola Zbytiny

 Vážení rodiče,


po našem dotazování na MŠMT jsme obdrželi nové informace, které mění chod školy do konce školního roku.


1.) Naše škola s počtem do 15 žáků splňuje podmínku jedné skupiny, tudíž se nemusíme dále dělit (a izolovat) na skupiny podle tříd, ale můžeme se vzdělávat společně. Výuka pro všechny žáky začíná v 8:00 hodin. Přestávka pro doporučený pobyt venku je v době 9:30 – 10:00. Obědy jsou vydávány od 11:30 hodin.


2.) Můžeme vycházet mimo areál školy do volné přírody, pokud se vyhneme kontaktu s dalšími osobami.


3.) Ranní družina není v provozu. Odpolední družina je prodloužena do 15:00 hodin. Abychom se mohli s dětmi vydat i na delší procházku do okolí, prosíme o vyzvedávání dětí buď po obědě do 12:15 hodin, anebo po skončení družiny, tedy v 15:00 hodin. Předejte, prosím Vás, paní vychovatelce lísteček s informací, zda vaše dítě bude družinu navštěvovat a v kolik hodin bude odcházet. Budete-li si potřebovat dítě vyzvednout v jiném čase, domluvte se, prosím, s předstihem s paní vychovatelkou, aby si mohla přizpůsobit program. Též prosíme o vhodné převlečení a obutí na ven dle aktuálního počasí (s hezkým počasím nezapomeňte na opalovací krém, tekutiny a pokrývku hlavy).


4.) Prosíme, aby dítě mělo ve škole svůj vlastní ručník, který si bude odnášet domů vyprat každý pátek.Děkujeme Vám za spolupráci.


pedagogičtí pracovníci ZŠ Zbytiny


Školní jídelna

přidáno: 18. 5. 2020 3:17, autor: Základní škola Zbytiny

Školní jídelna je od 25.5. 2020 do konce školního roku v provozu pro žáky a zaměstnance školy.

Provoz se řídí přísnějšími hygienickými předpisy vydanými vládou ČR. S předpisy seznámí žáky pedagogický dozor, který zároveň dohlíží na jejich dodržování.

Odhlášení oběda provádějte prosím nejpozději v aktuální den do 7:30.

Bude-li dítě posláno ze školy domů během dne, bude oběd vydán rodiči "přes venkovní dveře školní kuchyně" do vlastní jednorázové nádoby v době 11:00 - 11:30. 

Organizace výuky do konce školního roku

přidáno: 11. 5. 2020 4:06, autor: Základní škola Zbytiny

Výuka v prostorách ZŠ bude obnovena 25.5. 2020 za podmínek vydaných MŠMT.

V příloze naleznete informace k organizaci výuky do konce školního roku 2019/2020 a pravidla pro otevření ZŠ, která vycházejí z metodiky MŠMT.

Prosíme Vás o seznámení s pravidly a do 18.5. o Vaše vyjádření, zda Vaše dítě za těchto podmínek do školy nastoupí.

Děkujeme za trpělivost a spolupráci.

kolektiv pracovníků ZŠ Zbytiny


Zájmová činnost - kroužky

přidáno: 11. 5. 2020 3:58, autor: Základní škola Zbytiny

Zájmová činnost zřizovaná Domem dětí a mládeže Prachatice - kroužky Flétny, Pohybové hry a Mary Lou - nebude z hygienických důvodů do konce školního roku 2019/2020 obnovena. O vrácení poměrné části úplaty si můžete zažádat na DDM - veškeré informace a potřebné formuláře naleznete na webových stránkách http://www.ddm-prachatice.cz/

1-10 of 27