Školní jídelna

Informace pro strávníky (rodiče)

Žák má nárok na školní stravování v době jeho přítomnosti ve škole.

V době prázdnin a ředitelského volna je automaticky ze stravování odhlášen. V době ostatní nepřítomnosti žáka ve škole je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti strávníka-žáka ve škole má žák nárok na dotovaný oběd a rodiče si jej mohou odnést v jídlonosiči mezi 11:00 - 11:30 hodin na vyhrazeném místě pro cizí strávníky, vchod do kuchyně, ne z jídelny. V následujících dnech již nárok na dotovaný oběd nevzniká a cena oběda je stejná jako pro cizí strávníky, tedy 73,-Kč.

Odhlašování: den předem, nejpozději do 7:30 téhož dne

Telefon: 797991145

Číslo účtu školy: 27-3352210267/0100


Cena obědů dle věkové skupiny:

 Věkové skupiny strávníků Cena ZŠ Zbytiny Záloha za 22 dnů v měsíci
 strávníci 7 – 10 let 22,- 484,-
 strávníci 11 – 14 let 24,- 528,-
 strávníci 15 a více let 27,- 594,-

Přihlášku ke stravování naleznete níže jako přílohu ke stažení.
Podřízené stránky (1): Jídelníček
ċ
Základní škola Zbytiny,
25. 8. 2020 5:53