O škole‎ > ‎

Informace rodičům

Třídní schůzky a konzultace

čtvrtek 17. 9. 2020 Třídní schůzka od 16.00h.

Seznámení s letošními aktivitami školy, organizací školního roku.

Před třídní schůzkou proběhne setkání školské rady, případné podněty prosíme předat k projednání panu Václavíkovi, či panu Lohynskému.

středa 11.11. 2020 - konzultace s rodiči a dětmi

středa 6.1. 2021 - konzultace s rodiči a dětmi

středa 7.4. 2021 - konzultace s rodiči a dětmi

čtvrtek 10.6. 2021 - třídní schůzkaOrganizace školního roku 2020/2021

1.pololetí : od úterý 1. září 2020 do čtvrtka 28. ledna 2021

2. pololetí : od pondělí 1. února 2021 do středy 30. června 2021

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020, skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny jsou stanoveny na týden 8. 2. - 14. 2. 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.

Hlavní prázdniny budou od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Omlouvání nepřítomnosti žáků

Na základě §50 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Rodiče omluví žáka bezprostředně po návratu žáka do školy písemně třídnímu učiteli, a to na omluvném listu v žákovské knížce. 

Žádost o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče předem písemně třídnímu učiteli (uvolnění na 1 den) a řediteli školy (na více dní).Hodiny a přestávky

1. hodina - 8.00 - 8.45 
2. hodina – 9.00 - 9.45 
3. hodina - 10.00 - 10.45 
4. hodina - 10.55 - 11.40 
5. hodina – polední přestávka
6.hodina - 12.30 – 13.15
7.hodina – 13.25 – 14.10