Základní škola Zbytiny

Jsme škola s 1. stupněm základního vzdělávání od 1. – 5. ročníku, škola rodinného typu a malotřídního způsobu výuky. Budova základní školy se nachází v klidném příjemném prostředí v obci Zbytiny. Školu navštěvují i děti z okolních vesnic. Škola je dostupná veřejnou hromadnou dopravou – vhodné autobusové i vlakové spojení.

V blízkosti leží města Prachatice a Volary. V obci využíváme pro školní akce hřiště, dětskou zahradu s herními prvky v sousedství školy a víceúčelové zařízení. Krásná okolní krajina umožňuje provádět vycházky do přírody, přírodovědnou výuku v terénu s rozvojem environmentální a ekologické výchovy, sportovní aktivity. Vytváříme bezpečné a příjemné prostředí školy pro žáky, učitele i rodiče uplatňováním partnerského vztahu, respektujeme individuální možnosti a potřeby každého dítěte. Jsme školou otevřenou pro komunikaci a spolupráci.

Aktuality pro rodiče

Adventní koncert

Vánoční čas letos oslavíme svátečním koncertem. Přijďte se s námi pozastavit a prožít adventní neděli do Zbytin.

UDĚLENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Dne 18. 11. 2022 je z provozních důvodů uděleno pro žáky ZŠ ředitelské volno. V uvedený den bude ze stejného důvodu přerušen provoz školní jídelny a školní družiny.

drive.google.com/file/d/1zTClYQcpiyDjfaOrQtAqEojPXffRCIXB/view?usp=sharing

PODPORA RODIN S DĚTMI od 3 let do dovršení 19 let zaměřená na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže

Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022, tj. děti narozené 2. 8. 2003 - 1. 8. 2019), v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.

Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách (sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech či ambulantní a terénní sociální služby.

Více informací po rozkliknutí odkazu: https://myvtomjihocechynenechame.cz/#row

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

drive.google.com/file/d/1c7y-UaWUHvLqs4zHcZVgcslaPG8GLGCW/view?usp=sharing

Nenech to být

Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to!

Anonymně a rychle skrz www.nntb.cz

Naše škola je zde zaregistrována.

Nenech to být je webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách. Jde o efektivní způsob odhalování těchto problémů často již v jejich zárodku.

První zásadní výhodou systému je anonymita. Dává možnost informovat o problému i dětem, které by se v reálném světě bály cokoliv udělat. Nic jim nehrozí, a nejen proti šikaně tak bojují stylem, který je pro ně naprosto přípustný. Zároveň se po nich nechce určení „agresora“, tudíž nejde ani o žalování. Informace z upozornění pak nejsou poslány pouze třídnímu učiteli, ale i školou vybraným proškoleným osobám, které ví, jak postupovat.