Základní škola Zbytiny

Jsme škola s 1. stupněm základního vzdělávání od 1. – 5. ročníku, škola rodinného typu a malotřídního způsobu výuky. Budova základní školy se nachází v klidném příjemném prostředí v obci Zbytiny. Školu navštěvují i děti z okolních vesnic.Škola je dostupná veřejnou hromadnou dopravou – vhodné autobusové i vlakové spojení.

V blízkosti leží město Prachatice a Volary. V obci využíváme pro školní akce hřiště, dětskou zahradu s herními prvky v sousedství školy, víceúčelové zařízení. Krásná okolní krajina umožňuje provádět vycházky do přírody, přírodovědnou výuku v terénu s rozvojem environmentální a ekologické výchovy, sportovní aktivity. Vytváříme bezpečné a příjemné prostředí školy pro žáky, učitele i rodiče uplatňováním partnerského vztahu, respektujeme individuální možnosti a potřeby každého dítěte. Jsme školou otevřenou pro komunikaci a spolupráci.

ORGANIZACE VÝUKY OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče, od 12.4.2021 bude v návaznosti na jednání vlády ze dne 6.4.2021 probíhat organizace výuky následujícím způsobem:

· Do škol se vrátí celý první stupeň základních škol. Učit se bude v prezenční výuce.

· Podrobné informace ohledně testování a další organizační pokyny obdrží rodiče v kontaktním e-mailu.


· Žáci jsou povinni nosit ve škole alespoň chirurgickou roušku (doporučujeme zajistit dětem sáček s náhradní rouškou). Respirátor není pro žáky povinný.

· Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek (v případě absence v den testování, proběhne test v den příchodu žáka do školy). Testování bude probíhat v prostředí a kolektivu třídy, pod vedením proškolených třídních učitelů a asistentek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se postupovat podle pokynů hygieny.

· Možné jsou individuální konzultace ve formátu jeden žák, jeden učitel. Vše po domluvě s konkrétním vyučujícím.

· Distanční výuka je pro všechny žáky nadále ze zákona povinná.

· Zadání pro distanční výuku bude škola dále předávat prostřednictvím WhatsApp. V případě obnovené distanční výuky budou učitelé komunikovat přes Google meet, kam se žáci připojí.

· Škola se bude i nadále snažit přizpůsobit možnostem žáků při distanční výuce.

· Vstup třetím osobám je do budovy ZAKÁZÁN!

Školní družina bude pro žáky prezenční výuky otevřena v běžném čase 6.45 -15.00, s nastavenými hygienickými opatřeními.

Školní jídelna – organizace obědů zůstává stejná (prezenční výuka – oběd odebrán v ZŠ, distanční výuka, cizí strávníci – oběd odebrán v jídlonosičích). Všichni žáci mají od 12. 4. 2021 obědy PŘIHLÁŠENÉ. Pokud chcete obědy odhlásit (i pondělní 12. 4. 2021), máte možnost telefonicky u vedoucí ŠJ.

OŠETŘOVNÉ:

Odkaz pro informace o ošetřovném např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.


Přehled návazných postupů antigenního testování ve školáchZápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

zápisy dětí probíhají od 1.4. do 30.4. 2021.

Prosím, věnujte pozornost následujícím odkazům - naleznete zde veškeré důležité informace a potřebné formuláře.

Informace k zápisu 2021-2022

Žádost o přijetí dítěte

Žádost o odklad

Formulář k odkladu

Zápisní list