Aktuálně

Adventní koncert

Vánoční čas letos oslavíme svátečním koncertem. Přijďte se s námi pozastavit a prožít adventní neděli do Zbytin.

Vystoupení pro zbytinské seniory

Vystoupení s pohádkově laděným programem se koná 26. 11. 2022 od 15.00 hodin.

Svatomartinské Lucerničkování

Svatomartinskék setkání s aktivitami podporujícími vzájemný kontakt nám přípomnělo význam soudržnosti a přineslo radost ze společného bytí. Děkujeme Jitce Novákové a všem zúučastněným za prožité odpoledne.

Podzimní zahradničení

Děti se zapojily do podzimní sklizně dýní, bylinek z bylinkového záhonu a zazimování zahrady. Starší žáci s paní učitelkou zasadili keř zlatice, mladší zútulnili vchod školy zasazením ozdobných vřesů a úklidem listí.

Drakiáda

Zveme Vás na podzimní drakiádu. Jaký drak poletí nejvýše? A udrží se tam některý déle, než 5 minut?

Přijďte si s námi užít páteční odpoledne !

Vítání podzimu

23. 9. 2022 jsme společně s dětmi přivítali podzim.

Jízda zručnosti

Jízda zručnosti se i přes nepříznivé počasí vydařila.

Děkujeme všem statečným, kteří se zúčastnili.

Pedagogika Franze Ketta

Dne 14. 9. nás se svými programy vedené Kett pedagogikou navštívila Jitka Nováková. První třída prožila příběh O bobrovi Edovi na podporu kamarádství. Druhá třída si připomněla blížící se svátek svatého Václava.

Jízda zručnosti

Srdečně zveme žáky školy a jejich rodiče na odpolední sportovní akci u příležitosti Dne bez aut. Děti si vyzkouší své dovednosti v jízdě na kole či koloběžce a prověří si vědomosti v oblasti dopravní výchovy.

Těšíme se na Vás!

Zahájení školního roku 2022/2023

Prázdniny utekly jako voda, a tak jsme 1. září mohli přivítat žáky naší školy včetně nových prvňáčků zpět ve škole. Přejeme vám hodně školních úspěchů, radost z poznávání a mnoho dobrých kamarádů na cestě školním rokem 2022/2023.

Olympijský příměstský tábor

V předposledním prázdninovém týdnu se uskutečnil ve Zbytinách příměstský tábor s olympijskou tématikou. Děti čekal týden plný sportu, her, zábavy, vyrábění a trochou poznání o historii sportovních disciplín a o současné i původní - antické podobě olympijských her. Celým táborem je prováděly tajemné dopisy s úkoly od Pierra de Coubertina, zakladatele novodobých olympijských her. Děti si při soutěžích a hrách mohly poměřit síly, zároveň se ale učily spolupracovat v týmu a provětraly mozkové závity při řešení zapeklitých rébusů. V prázdninovém olympijském týdnu nechyběla ani návštěva prachatického plaveckého bazénu. Poslední den mohly děti poměřit získané dovednosti při zbytinské olympiádě včetně slavnostního olympijského ceremoniálu.

Počasí táboru bohužel příliš nepřálo a tak se většina aktivit tábora konala převážně v budově základní školy. I tak si ale děti společně trávený čas určitě užily a získaly mnoho zážitků.


Úspěšní výtvarníci

Leontýna Hošková a Kryštof Lohynský získali ocenění TOP ve výtvarné soutěži Čímtačára. Malovali výtvarná díla na téma "Kouzlo". Gratulujeme!

Ochutnávkový koš

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol proběhla akce Ochutnávkový koš. Žáci třetího ročníku připravili pro své spolužáky lákavé zdravé pochoutky. Společně jsme pohovořili i o zdravém stravování a životním stylu.

Zápis do 1. třídy


se v Základní škole Zbytiny koná ve čtvrtek 28. 4. 2022

od 14.30 hodin do 17.00 hodin.


K zápisu doprovodí dítě zákonný zástupce s průkazem o své totožnosti a rodným listem dítěte.

Případný odklad povinné školní docházky nebo předčasný nástup povinné školní docházky povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti, doporučujícího posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Při zápisu na naši školu se věnujeme každému dítěti individuálně. Naší snahou je diagnostikovat úroveň schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy v daných oblastech:

· motorika, grafomotorika

· zrakové vnímání a paměť

· sluchové vnímání, paměť a řeč

· prostorová a matematická představivost

· sociální dovednosti


INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022.

Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.). Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Učitelé se vybraným žákům věnují individuálně, podle jejich aktuálních potřeb, podporují je při zvládání učiva i při motivaci k učení. Spolupracují s rodinou. Významně se tak podílí na prevenci školního neúspěchu.


Ludmila - 1 100 let

V letošním roce si připomínáme významné výročí - 1 100 let od smrti české kněžny a světice - Ludmily.

S dětmi jsme se nejprve seznámili s rodokmenem prvních Přemyslovců a poté jsme se společně zamýšleli nad tím, jaká naše první kněžna byla. K jednotlivým charakteristickým pojmům - panovnice, statečnost, laskavost, vzdělanost, křesťanka - děti ztvárnily živé obrazy.