Školní jídelna

JÍDELNÍČEK OD 28. 11. - 2. 12.

Změna jídelníčku vyhrazena. Alergeny na vyžádání. Sestavila vedoucí ŠJ Lenka Hodinová

JÍDELNÍČEK OD 5. 12. - 9. 12.

Změna jídelníčku vyhrazena. Alergeny na vyžádání. Sestavila vedoucí ŠJ Lenka Hodinová

Informace pro strávníky (rodiče)

Žák má nárok na školní stravování v době jeho přítomnosti ve škole.

V době prázdnin a ředitelského volna je automaticky ze stravování odhlášen. V době ostatní nepřítomnosti žáka ve škole je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti strávníka-žáka ve škole má žák nárok na dotovaný oběd a rodiče si jej mohou odnést v jídlonosiči mezi 11:00 - 11:30 hodin na vyhrazeném místě pro cizí strávníky, vchod do kuchyně, ne z jídelny. V následujících dnech již nárok na dotovaný oběd nevzniká a cena oběda je stejná jako pro cizí strávníky.

Odhlašování: den předem, nejpozději do 7:30 téhož dne

Telefon: 797991145

Číslo účtu školy: 27-3352210267/0100


Dle vyhlášky č. 107 a vzhledem ke zdražování potravin a energií, dojde od 1. 9. 2022 ke zdražení obědů.