Informace rodičům

Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny jsou pro okres Prachatice stanoveny na týden od 27. 2. – 5. 3. 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.


Hodiny a přestávky

1. hodina - 8.00 - 8.45

2. hodina – 9.00 - 9.45

3. hodina - 10.00 - 10.45

4. hodina - 10.55 - 11.40

5. hodina – polední přestávka

6. hodina - 12.30 – 13.15

7. hodina – 13.25 – 14.10


Omlouvání nepřítomnosti žáků

Na základě §50 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Rodiče omluví žáka bezprostředně po návratu žáka do školy písemně třídnímu učiteli, a to na omluvném listu v žákovské knížce.

Žádost o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče předem písemně třídnímu učiteli (uvolnění na 1 den) a řediteli školy (na více dní).


Třídní schůzky a konzultace

21. 9. 2022 středa - třídní schůzka

9. 11. 2022 středa – konzultace s rodiči a dětmi

11. 1. 2023 středa – konzultace s rodiči a dětmi

12. 4. 2023 středa – konzultace s rodiči a dětmi

8. 6. 2023 čtvrtek třídní schůzka