Informace rodičům

Organizace školního roku 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2022 a končí v úterý 2. ledna 2023. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny jsou pro okres Prachatice stanoveny na týden od 4. 3. – 10. 3. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2024 do 2. září 2024.


Hodiny a přestávky

1. hodina - 8.00 - 8.45 

2. hodina – 9.00 - 9.45 

3. hodina - 10.00 - 10.45 

4. hodina - 10.55 - 11.40 

5. hodina – polední přestávka

6. hodina - 12.30 – 13.15

7. hodina – 13.25 – 14.10


Omlouvání nepřítomnosti žáků

Na základě §50 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Rodiče omluví žáka bezprostředně po návratu žáka do školy písemně třídnímu učiteli, a to na omluvném listu v žákovské knížce. 

Žádost o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče předem písemně třídnímu učiteli (uvolnění na 1 den) a řediteli školy (na více dní).