Fotogalerie 2023-2024

Přírodovědná pobytová exkurze Kvilda

Beseda se spisovatelkou Yvonou Kaňovou

Návštěva divadelního představení v anglickém jazyce

Malí zahradníci

Exkurze do Prahy

Atletický čtyřboj

Nahrávání písní ve studiu ZUŠ Prachatice

Návštěva muzea v Prachaticích

Návštěva výstavy ZUŠ PRACHATICE: Cesta do pravěku

Den rodin

Zápis do 1. třídy

Dopravní výuka

Hrajeme pohádku pro děti z MŠ

Den s angličtinou a rodilou mluvčí Emily Dolan z USA

Loučení s Vlaďkou

Enkaustika

Holky a kluci v akci

Jarní výzdoba

Pěvecká soutěž

Matematický klokan

Hodina TV

Den vody

Výroba školních triček

Jarní procházka

Vynášení Morany

Prvňáčkem na zkoušku - 2. setkání

Prvňáčkem na zkoušku - 1. setkání

Ukázka výcviku psů

Plavecký výcvik

Recitační soutěž a autorské čtení

Galerie moderního umění

Karneval

Komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba s Mgr. Lenkou Třískovou a setkání s varhanicí Veronikou Kralikovou

Divadelní představení Čert a Káča

Zimní radovánky

Přikrmování ptáčků

Preventivní program

Tříkrálové koledování

Čekání na Vánoce

Předvánoční setkání s rodiči a přáteli školy

Vánoční koncert

Vánoční besídka

Výchovný koncert a tvoření v keramické dílně ZUŠ Prachatice

Přikrmování lesní zvěře

Pečení vánoček

Návštěva divadelního představení v Prachaticích

Celé Česko zpívá koledy

Obchůzky Lucií

Zima ve škole

Mikulášská besídka

Programování robotů

Halloween ve škole

Halloween ve škole

Den seniorů

Divadelní představení a výtvarná dílna v DDM Prachatice

Den s angličtinou

Adaptační kurz

Zahájení školního roku

Příprava na nový školní rok