Klub dětí Zbytiny

Zájmová činnost probíhá v období říjen - květen.


Na kroužky organizované DDM Prachatice se, prosím, přihlašujte elektronicky na: www.ddm-prachatice.cz

Flétničky

Hra na flétnu od základů až po pokročilé skladby. Veřejná vystoupení.

Kroužek je hrazen z projektu OP JAK.

Vyučující: Mgr. Petra Staňková


Logohrátky - logopedie

Logopedická prevence předškoláků, příprava na školní docházku.

Informace u Mgr. Petry Staňkové.


Mary Lou

Tradiční country tance, moderní Line Dance a jiné. Veřejná vystoupení, víkendová soustředění, akce. Spolupráce s Mary Lou Prachatice, možnost zapojení rodičů (tanec, výlety, posezení s kytarou).

Kroužek je pořádaný DDM Prachatice, úplata na školní rok činí 700,-Kč.

Vedoucí: Jitka Nováková, DiS.


Sportovní klub

Kroužek pro všechny děti, které mají rády pohyb a nerady se nudí. Pohybové hry v tělocvičně, základy sportovních her, plavání, bruslení na ledě i na in-linech.

Kroužek je hrazen z projektu OP JAK.

Vedoucí: Bc. Jitka Seberová