Kroužky

Práce zájmových útvarů bude zahájena 11. 9. 2023 

Dramatický kroužek

Všestranný rozvoj dovedností: divadelní tvorba, spolupráce ve skupině, hudebnost a rytmika, pohyb, sebevědomý mluvní projev. 

12.30 -13.30

Vedoucí kroužku: Mgr. Petra Staňková


Hravá angličtina

Jazyková přípravka pro druháky. 

ČT 12.30 -13.30

Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Třísková


Přírodovědný kroužek 

Pokusy, hravé poznávání přírody v terénu při pobytu v okolí Zbytin. 

ČT 13.45 -14.45

Vedoucí kroužku: Mgr. Zdeňka Jestřábová


Tvořivá dílna

Práce na šicím stroji, rozvoj zručnosti a kreativity při rukodělné práci s různorodým materiálem. 

ÚT 14.40 -15.40

Vedoucí kroužku: Vladimíra Laschová