Základní škola Zbytiny


okres Prachatice

Jsme škola s 1. stupněm základního vzdělávání od 1. – 5. ročníku, škola rodinného typu a malotřídního způsobu výuky. Budova základní školy se nachází v klidném příjemném prostředí v obci Zbytiny. Školu navštěvují i děti z okolních vesnic. Škola je dostupná veřejnou hromadnou dopravou – vhodné autobusové i vlakové spojení. 

V blízkosti leží města Prachatice a Volary. V obci využíváme pro školní akce hřiště, dětskou zahradu s herními prvky v sousedství školy a víceúčelové zařízení. Krásná okolní krajina umožňuje provádět vycházky do přírody, přírodovědnou výuku v terénu s rozvojem environmentální a ekologické výchovy, sportovní aktivity. Vytváříme bezpečné a příjemné prostředí školy pro žáky, učitele i rodiče uplatňováním partnerského vztahu, respektujeme individuální možnosti a potřeby každého dítěte. Jsme školou otevřenou pro komunikaci a spolupráci.